Merge remote-tracking branch 'weblate/develop' into develop

* weblate/develop:
 Translated using Weblate (Portuguese (Portugal))
 Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)
 Translated using Weblate (Portuguese (Brazil))
 Translated using Weblate (Portuguese (Brazil))
 Translated using Weblate (Swedish)
 Translated using Weblate (Chinese (Simplified))
 Translated using Weblate (Indonesian)
deployed
Jan Dittberner 12 months ago
commit f180b31732
 1. 14
    debianmemberportfolio/translations/id/LC_MESSAGES/messages.po
 2. 36
    debianmemberportfolio/translations/nb/LC_MESSAGES/messages.po
 3. 16
    debianmemberportfolio/translations/pt_BR/LC_MESSAGES/messages.po
 4. 14
    debianmemberportfolio/translations/pt_PT/LC_MESSAGES/messages.po
 5. 14
    debianmemberportfolio/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po
 6. 18
    debianmemberportfolio/translations/zh_CN/LC_MESSAGES/messages.po

@ -10,15 +10,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Debian Member Portfolio Service\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: atoz.chevara@yahoo.com\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-03 11:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-03 11:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-12 01:32+0000\n"
"Last-Translator: Reza Almanda <rezaalmanda27@gmail.com>\n"
"Language-Team: Indonesian <https://hosted.weblate.org/projects/"
"debian-member-portfolio-service/translations/id/>\n"
"Language: id\n"
"Language-Team: Indonesian <https://hosted.weblate.org/projects/debian-"
"member-portfolio-service/translations/id/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Weblate 4.8-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: debianmemberportfolio/forms.py:64
@ -114,7 +115,7 @@ msgstr "piuparts"
#: debianmemberportfolio/views.py:69
msgid "Debian Janitor"
msgstr ""
msgstr "Petugas Kebersihan Debian"
#: debianmemberportfolio/views.py:72
msgid "Mailing Lists"
@ -214,7 +215,7 @@ msgstr "Informasi kontribusi"
#: debianmemberportfolio/views.py:102
msgid "Repology information"
msgstr ""
msgstr "Informasi repologi"
#: debianmemberportfolio/views.py:105
msgid "Information reachable via ssh (for Debian Members)"
@ -397,4 +398,3 @@ msgstr "Kesalahan selama pembuatan URL:"
#: debianmemberportfolio/templates/showurls.html:59
msgid "Restart"
msgstr "Mulai ulang"

@ -10,15 +10,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Debian Member Portfolio Service 0.3.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jan@dittberner.info\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-03 11:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-03 11:15+0200\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-22 10:34+0000\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere-weblate@hungry.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/"
"debian-member-portfolio-service/translations/nb_NO/>\n"
"Language: nb\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects"
"/debian-member-portfolio-service/translations/nb_NO/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.8.1-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: debianmemberportfolio/forms.py:64
@ -113,7 +114,7 @@ msgstr "piuparts"
#: debianmemberportfolio/views.py:69
msgid "Debian Janitor"
msgstr ""
msgstr "Debian-vaktmester"
#: debianmemberportfolio/views.py:72
msgid "Mailing Lists"
@ -213,7 +214,7 @@ msgstr "Bidragsinformasjon"
#: debianmemberportfolio/views.py:102
msgid "Repology information"
msgstr ""
msgstr "Depotologiinformasjon"
#: debianmemberportfolio/views.py:105
msgid "Information reachable via ssh (for Debian Members)"
@ -304,16 +305,16 @@ msgid ""
"language you can contribute at <a href=\"%(weblateurl)s\" title=\"Debian "
"Member Portfolio Service at Weblate\">Weblate</a>."
msgstr ""
"Tjenesten er tilgjengelig i tråd med vilkårene i <a "
"href=\"https://www.gnu.org/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public"
" License</a> som publisert av Free Software Foundation, enten versjon 3 "
"av lisensen eller (etter ditt valg) enhver senere versjon. Du kan <a "
"href=\"%(browseurl)s\" title=\"Gitweb repository browser URL\">se "
"igjennom kildekoden</a> eller klode det fra <a href=\"%(cloneurl)s\" "
"title=\"git clone URL\">%(cloneurl)s</a> ved å bruke <a href=\"https"
"://git-scm.com/\">git</a>. Hvis du ønsker a oversette denne tjenesten til"
" ditt språk kan du bidra ved å bruke<a href=\"%(weblateurl)s\" "
"title=\"Debian Member Portfolio Service at Weblate\"> Weblate</a>."
"Tjenesten er tilgjengelig i tråd med vilkårene i <a href=\"https://www.gnu."
"org/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public License</a> som publisert "
"av Free Software Foundation, enten versjon 3 av lisensen eller (etter ditt "
"valg) enhver senere versjon. Du kan <a href=\"%(browseurl)s\" title=\"Gitweb "
"repository browser URL\">se gjennom kildekoden</a> eller lage en klone av "
"det fra <a href=\"%(cloneurl)s\" title=\"git clone URL\">%(cloneurl)s</a> "
"ved å bruke <a href=\"https://git-scm.com/\">git</a>. Hvis du ønsker å "
"oversette denne tjenesten til ditt språk kan du bidra ved å bruke<a href=\""
"%(weblateurl)s\" title=\"Debian Member Portfolio Service at Weblate\"> "
"Weblate</a>."
#: debianmemberportfolio/templates/base.html:41
msgid "Copyright © 2009-2021 Jan Dittberner"
@ -394,4 +395,3 @@ msgstr "Feil under oppretting av URL:"
#: debianmemberportfolio/templates/showurls.html:59
msgid "Restart"
msgstr "Start om igjen"

@ -10,15 +10,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Debian Member Portfolio Service\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-03 11:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-03 11:16+0200\n"
"Last-Translator: Wellington Terumi Uemura <wellingtonuemura@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-16 13:34+0000\n"
"Last-Translator: Claudio Filho F Filho <filhocf@gmail.com>\n"
"Language-Team: Portuguese (Brazil) <https://hosted.weblate.org/projects/"
"debian-member-portfolio-service/translations/pt_BR/>\n"
"Language: pt_BR\n"
"Language-Team: Portuguese (Brazil) <https://hosted.weblate.org/projects"
"/debian-member-portfolio-service/translations/pt_BR/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.8-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: debianmemberportfolio/forms.py:64
@ -114,7 +115,7 @@ msgstr "piuparts"
#: debianmemberportfolio/views.py:69
msgid "Debian Janitor"
msgstr ""
msgstr "Zelador Debian"
#: debianmemberportfolio/views.py:72
msgid "Mailing Lists"
@ -214,7 +215,7 @@ msgstr "Insira as suas informações pessoais"
#: debianmemberportfolio/views.py:102
msgid "Repology information"
msgstr ""
msgstr "Informação sobre Repology"
#: debianmemberportfolio/views.py:105
msgid "Information reachable via ssh (for Debian Members)"
@ -397,4 +398,3 @@ msgstr "Erro durante a criação da URL:"
#: debianmemberportfolio/templates/showurls.html:59
msgid "Restart"
msgstr "Reiniciar"

@ -10,15 +10,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Debian Member Portfolio Service 0.3.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jan@dittberner.info\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-03 11:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-03 11:16+0200\n"
"Last-Translator: ssantos <ssantos@web.de>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-10-05 08:09+0000\n"
"Last-Translator: Nuno Araújo <araujonuno2000@gmail.com>\n"
"Language-Team: Portuguese (Portugal) <https://hosted.weblate.org/projects/"
"debian-member-portfolio-service/translations/pt_PT/>\n"
"Language: pt_PT\n"
"Language-Team: Portuguese (Portugal) <https://hosted.weblate.org/projects"
"/debian-member-portfolio-service/translations/pt_PT/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.9-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: debianmemberportfolio/forms.py:64
@ -114,7 +115,7 @@ msgstr "piuparts"
#: debianmemberportfolio/views.py:69
msgid "Debian Janitor"
msgstr ""
msgstr "Zelador Debian"
#: debianmemberportfolio/views.py:72
msgid "Mailing Lists"
@ -397,4 +398,3 @@ msgstr "Erro durante a criação da URL:"
#: debianmemberportfolio/templates/showurls.html:59
msgid "Restart"
msgstr "Reiniciar"

@ -10,15 +10,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Debian Member Portfolio Service 0.3.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jan@dittberner.info\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-03 11:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-03 11:16+0200\n"
"Last-Translator: Mattias Münster <mattiasmun@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-13 16:35+0000\n"
"Last-Translator: Luna Jernberg <droidbittin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <https://hosted.weblate.org/projects/"
"debian-member-portfolio-service/translations/sv/>\n"
"Language: sv\n"
"Language-Team: Swedish <https://hosted.weblate.org/projects/debian-"
"member-portfolio-service/translations/sv/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.8-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: debianmemberportfolio/forms.py:64
@ -114,7 +115,7 @@ msgstr "piuparts"
#: debianmemberportfolio/views.py:69
msgid "Debian Janitor"
msgstr ""
msgstr "Debian Vaktmästare"
#: debianmemberportfolio/views.py:72
msgid "Mailing Lists"
@ -395,4 +396,3 @@ msgstr "Fel under skapandet av URL:"
#: debianmemberportfolio/templates/showurls.html:59
msgid "Restart"
msgstr "Starta om"

@ -9,15 +9,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Debian Member Portfolio Service 0.3.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jan@dittberner.info\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-03 11:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-03 11:17+0200\n"
"Last-Translator: tao wang <tonywang5@163.com>\n"
"Language: zh_Hans_CN\n"
"Language-Team: Chinese (Simplified) <https://hosted.weblate.org/projects"
"/debian-member-portfolio-service/translations/zh_Hans/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-20 07:33+0000\n"
"Last-Translator: Zhou Nan <zhounan@nfschina.com>\n"
"Language-Team: Chinese (Simplified) <https://hosted.weblate.org/projects/"
"debian-member-portfolio-service/translations/zh_Hans/>\n"
"Language: zh_CN\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Weblate 4.7.2-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: debianmemberportfolio/forms.py:64
@ -112,7 +113,7 @@ msgstr "piuparts"
#: debianmemberportfolio/views.py:69
msgid "Debian Janitor"
msgstr ""
msgstr "Debian 守门人"
#: debianmemberportfolio/views.py:72
msgid "Mailing Lists"
@ -212,7 +213,7 @@ msgstr "贡献信息"
#: debianmemberportfolio/views.py:102
msgid "Repology information"
msgstr ""
msgstr "Repology信息"
#: debianmemberportfolio/views.py:105
msgid "Information reachable via ssh (for Debian Members)"
@ -388,4 +389,3 @@ msgstr "在 URL 创建过程中的错误:"
#: debianmemberportfolio/templates/showurls.html:59
msgid "Restart"
msgstr "重启"

Loading…
Cancel
Save