Browse Source

Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 100.0% (82 of 82 strings)
deployed
Petter Reinholdtsen 5 months ago
committed by Hosted Weblate
parent
commit
310ce2a4e9
No known key found for this signature in database GPG Key ID: A3FAAA06E6569B4C
  1. 36
      debianmemberportfolio/translations/nb/LC_MESSAGES/messages.po

36
debianmemberportfolio/translations/nb/LC_MESSAGES/messages.po

@ -10,15 +10,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Debian Member Portfolio Service 0.3.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jan@dittberner.info\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-03 11:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-03 11:15+0200\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-22 10:34+0000\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere-weblate@hungry.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/"
"debian-member-portfolio-service/translations/nb_NO/>\n"
"Language: nb\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects"
"/debian-member-portfolio-service/translations/nb_NO/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.8.1-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.8.0\n"
#: debianmemberportfolio/forms.py:64
@ -113,7 +114,7 @@ msgstr "piuparts"
#: debianmemberportfolio/views.py:69
msgid "Debian Janitor"
msgstr ""
msgstr "Debian-vaktmester"
#: debianmemberportfolio/views.py:72
msgid "Mailing Lists"
@ -213,7 +214,7 @@ msgstr "Bidragsinformasjon"
#: debianmemberportfolio/views.py:102
msgid "Repology information"
msgstr ""
msgstr "Depotologiinformasjon"
#: debianmemberportfolio/views.py:105
msgid "Information reachable via ssh (for Debian Members)"
@ -304,16 +305,16 @@ msgid ""
"language you can contribute at <a href=\"%(weblateurl)s\" title=\"Debian "
"Member Portfolio Service at Weblate\">Weblate</a>."
msgstr ""
"Tjenesten er tilgjengelig i tråd med vilkårene i <a "
"href=\"https://www.gnu.org/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public"
" License</a> som publisert av Free Software Foundation, enten versjon 3 "
"av lisensen eller (etter ditt valg) enhver senere versjon. Du kan <a "
"href=\"%(browseurl)s\" title=\"Gitweb repository browser URL\">se "
"igjennom kildekoden</a> eller klode det fra <a href=\"%(cloneurl)s\" "
"title=\"git clone URL\">%(cloneurl)s</a> ved å bruke <a href=\"https"
"://git-scm.com/\">git</a>. Hvis du ønsker a oversette denne tjenesten til"
" ditt språk kan du bidra ved å bruke<a href=\"%(weblateurl)s\" "
"title=\"Debian Member Portfolio Service at Weblate\"> Weblate</a>."
"Tjenesten er tilgjengelig i tråd med vilkårene i <a href=\"https://www.gnu."
"org/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public License</a> som publisert "
"av Free Software Foundation, enten versjon 3 av lisensen eller (etter ditt "
"valg) enhver senere versjon. Du kan <a href=\"%(browseurl)s\" title=\"Gitweb "
"repository browser URL\">se gjennom kildekoden</a> eller lage en klone av "
"det fra <a href=\"%(cloneurl)s\" title=\"git clone URL\">%(cloneurl)s</a> "
"ved å bruke <a href=\"https://git-scm.com/\">git</a>. Hvis du ønsker å "
"oversette denne tjenesten til ditt språk kan du bidra ved å bruke<a href=\""
"%(weblateurl)s\" title=\"Debian Member Portfolio Service at Weblate\"> "
"Weblate</a>."
#: debianmemberportfolio/templates/base.html:41
msgid "Copyright © 2009-2021 Jan Dittberner"
@ -394,4 +395,3 @@ msgstr "Feil under oppretting av URL:"
#: debianmemberportfolio/templates/showurls.html:59
msgid "Restart"
msgstr "Start om igjen"

Loading…
Cancel
Save