OpenSSL configuration examples
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Jan Dittberner 7953dca56f update conf files to modern standards 6 yıl önce
Makefile add Makefile 9 yıl önce
README add script to link CA certificates and CRLs 9 yıl önce
cacrllink.sh add meta information to cacrllink.sh 9 yıl önce
clientcsr.conf update conf files to modern standards 6 yıl önce
createca.sh create directory structure properly 9 yıl önce
rootca.conf update conf files to modern standards 6 yıl önce
rootreq.conf update conf files to modern standards 6 yıl önce
servercsr.conf update conf files to modern standards 6 yıl önce
signclient.sh scripts to sign SubCA, client and server certs 9 yıl önce
signserver.sh scripts to sign SubCA, client and server certs 9 yıl önce
signsub.sh scripts to sign SubCA, client and server certs 9 yıl önce
subca.conf update conf files to modern standards 6 yıl önce
subcareq.conf update conf files to modern standards 6 yıl önce

README

This directory contains various OpenSSL configuration examples and scripts.

Configuration files:

- rootca.conf - Example root CA configuration
- rootreq.conf - Example signing request configuration

Scripts:

- cacrllink.sh - Script to link CA certificates and CRLs to hashed names
- createca.sh - Script for creating a CA