OpenSSL configuration examples
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Jan Dittberner 7953dca56f update conf files to modern standards 6 år sedan
Makefile add Makefile 9 år sedan
README add script to link CA certificates and CRLs 9 år sedan
cacrllink.sh add meta information to cacrllink.sh 9 år sedan
clientcsr.conf update conf files to modern standards 6 år sedan
createca.sh create directory structure properly 9 år sedan
rootca.conf update conf files to modern standards 6 år sedan
rootreq.conf update conf files to modern standards 6 år sedan
servercsr.conf update conf files to modern standards 6 år sedan
signclient.sh scripts to sign SubCA, client and server certs 9 år sedan
signserver.sh scripts to sign SubCA, client and server certs 9 år sedan
signsub.sh scripts to sign SubCA, client and server certs 9 år sedan
subca.conf update conf files to modern standards 6 år sedan
subcareq.conf update conf files to modern standards 6 år sedan

README

This directory contains various OpenSSL configuration examples and scripts.

Configuration files:

- rootca.conf - Example root CA configuration
- rootreq.conf - Example signing request configuration

Scripts:

- cacrllink.sh - Script to link CA certificates and CRLs to hashed names
- createca.sh - Script for creating a CA