OpenSSL configuration examples
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Dittberner 7953dca56f update conf files to modern standards 6 lat temu
Makefile add Makefile 9 lat temu
README add script to link CA certificates and CRLs 9 lat temu
cacrllink.sh add meta information to cacrllink.sh 9 lat temu
clientcsr.conf update conf files to modern standards 6 lat temu
createca.sh create directory structure properly 9 lat temu
rootca.conf update conf files to modern standards 6 lat temu
rootreq.conf update conf files to modern standards 6 lat temu
servercsr.conf update conf files to modern standards 6 lat temu
signclient.sh scripts to sign SubCA, client and server certs 9 lat temu
signserver.sh scripts to sign SubCA, client and server certs 9 lat temu
signsub.sh scripts to sign SubCA, client and server certs 9 lat temu
subca.conf update conf files to modern standards 6 lat temu
subcareq.conf update conf files to modern standards 6 lat temu

README

This directory contains various OpenSSL configuration examples and scripts.

Configuration files:

- rootca.conf - Example root CA configuration
- rootreq.conf - Example signing request configuration

Scripts:

- cacrllink.sh - Script to link CA certificates and CRLs to hashed names
- createca.sh - Script for creating a CA