OpenSSL configuration examples
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

9 lines
185B

  1. #!/bin/bash
  2. if [ $# -lt 1 ]; then
  3. echo "Usage: $0 <client-csr.csr.pem>"
  4. exit 1
  5. fi
  6. openssl ca -config subca.conf -in "$1" -out "${1%%.csr.pem}.crt.pem" -extensions client_cert