Vagrant setup for the gnuviechadmin suite. This uses the gvasalt repository for Saltstack state and pillar configuration.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Dittberner 81e4f1ea1f Ignore JetBrains IDE files 3 miesięcy temu
salt Setup gva (webinterface) 3 miesięcy temu
scripts Allow boostrap with Buster 4 miesięcy temu
.gitignore Ignore JetBrains IDE files 3 miesięcy temu
Vagrantfile Allow boostrap with Buster 4 miesięcy temu
bootstrap.sh Change repository URLs in bootstrap.sh 1 rok temu