This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Jan Dittberner 22217e06a3 Add creation of vhost and user to mq startup 7 månader sedan
mq Add creation of vhost and user to mq startup 7 månader sedan
pgsql Update images to Buster 7 månader sedan
redis Update images to Buster 7 månader sedan
.dockerignore Add health check to pgsql docker image 1 år sedan
.gitignore Add health check to pgsql docker image 1 år sedan
COPYING Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 år sedan
README.md Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 år sedan
docker-compose.yml Update images to Buster 7 månader sedan

README.md

gnuviechadmin docker

This repository contains a docker-compose setup for infrastructure required by the gnuviechadmin tools.

Build the docker images

To build the docker images required by the gnuviechadmin tools run:

docker-compose build