This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Jan Dittberner 22217e06a3 Add creation of vhost and user to mq startup 2 månader sedan
mq Add creation of vhost and user to mq startup 2 månader sedan
pgsql Update images to Buster 2 månader sedan
redis Update images to Buster 2 månader sedan
.dockerignore Add health check to pgsql docker image 10 månader sedan
.gitignore Add health check to pgsql docker image 10 månader sedan
COPYING Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 år sedan
README.md Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 år sedan
docker-compose.yml Update images to Buster 2 månader sedan

README.md

gnuviechadmin docker

This repository contains a docker-compose setup for infrastructure required by the gnuviechadmin tools.

Build the docker images

To build the docker images required by the gnuviechadmin tools run:

docker-compose build