This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Dittberner 22217e06a3 Add creation of vhost and user to mq startup 7 miesięcy temu
mq Add creation of vhost and user to mq startup 7 miesięcy temu
pgsql Update images to Buster 7 miesięcy temu
redis Update images to Buster 7 miesięcy temu
.dockerignore Add health check to pgsql docker image 1 rok temu
.gitignore Add health check to pgsql docker image 1 rok temu
COPYING Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 rok temu
README.md Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 rok temu
docker-compose.yml Update images to Buster 7 miesięcy temu

README.md

gnuviechadmin docker

This repository contains a docker-compose setup for infrastructure required by the gnuviechadmin tools.

Build the docker images

To build the docker images required by the gnuviechadmin tools run:

docker-compose build