This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Dittberner 22217e06a3 Add creation of vhost and user to mq startup 2 miesięcy temu
mq Add creation of vhost and user to mq startup 2 miesięcy temu
pgsql Update images to Buster 2 miesięcy temu
redis Update images to Buster 2 miesięcy temu
.dockerignore Add health check to pgsql docker image 10 miesięcy temu
.gitignore Add health check to pgsql docker image 10 miesięcy temu
COPYING Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 rok temu
README.md Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 rok temu
docker-compose.yml Update images to Buster 2 miesięcy temu

README.md

gnuviechadmin docker

This repository contains a docker-compose setup for infrastructure required by the gnuviechadmin tools.

Build the docker images

To build the docker images required by the gnuviechadmin tools run:

docker-compose build