This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Dittberner d231f90c90 Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 2 lat temu
mq Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 2 lat temu
pgsql Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 2 lat temu
redis Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 2 lat temu
COPYING Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 2 lat temu
README.md Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 2 lat temu
docker-compose.yml Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 2 lat temu

README.md

gnuviechadmin docker

This repository contains a docker-compose setup for infrastructure required by the gnuviechadmin tools.

Build the docker images

To build the docker images required by the gnuviechadmin tools run:

docker-compose build