This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Dittberner d231f90c90 Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 2 lat temu
..
Dockerfile Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 2 lat temu
redis.conf Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 2 lat temu
startup.sh Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 2 lat temu