This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

6 satır
88B

  1. #!/bin/sh
  2. set -e
  3. su -s /bin/sh -c '/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf' redis