This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
88B

  1. #!/bin/sh
  2. set -e
  3. su -s /bin/sh -c '/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf' redis