This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

18 lines
407B

 1. FROM debian:stretch
 2. LABEL maintainer "Jan Dittberner <jan@dittberner.info>"
 3. RUN apt-get update \
 4. && DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y --no-install-recommends \
 5. dumb-init \
 6. rabbitmq-server \
 7. && apt-get clean \
 8. && rm -rf /var/lib/apt/lists/*.*
 9. EXPOSE 15672
 10. EXPOSE 5672
 11. VOLUME /var/lib/rabbitmq/mnesia
 12. COPY startup.sh /srv/
 13. ENTRYPOINT ["dumb-init"]
 14. CMD "/srv/startup.sh"