This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Jan Dittberner adacf12078 Update images to Buster 8 ay önce
..
Dockerfile Update images to Buster 8 ay önce
redis.conf Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 yıl önce
startup.sh Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 yıl önce