This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Dittberner adacf12078 Update images to Buster 8 miesięcy temu
..
Dockerfile Update images to Buster 8 miesięcy temu
redis.conf Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 rok temu
startup.sh Add initial docker setup for pgsql, mq, redis 1 rok temu