This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Jan Dittberner adacf12078 Update images to Buster 7 ay önce
..
Dockerfile Update images to Buster 7 ay önce
pg_hba.conf Update PostgreSQL container image to Buster 11 ay önce
startup.sh Update PostgreSQL container image to Buster 11 ay önce