This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Dittberner adacf12078 Update images to Buster 7 miesięcy temu
..
Dockerfile Update images to Buster 7 miesięcy temu
pg_hba.conf Update PostgreSQL container image to Buster 11 miesięcy temu
startup.sh Update PostgreSQL container image to Buster 11 miesięcy temu