This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Dittberner 22217e06a3 Add creation of vhost and user to mq startup 10 miesięcy temu
..
Dockerfile Update images to Buster 10 miesięcy temu
startup.sh Add creation of vhost and user to mq startup 10 miesięcy temu