This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

11 wiersze
191 B

version: '3'
services:
pgsql:
image: gnuviech/pgsql:buster
build: pgsql
redis:
image: gnuviech/redis:buster
build: redis
mq:
image: gnuviech/mq:buster
build: mq