This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

12 wiersze
191B

 1. version: '3'
 2. services:
 3. pgsql:
 4. image: gnuviech/pgsql:buster
 5. build: pgsql
 6. redis:
 7. image: gnuviech/redis:buster
 8. build: redis
 9. mq:
 10. image: gnuviech/mq:buster
 11. build: mq