Bladeren bron

Update images to Buster

master
Jan Dittberner 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
adacf12078
4 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 6 en 6 verwijderingen
 1. +3
  -3
    docker-compose.yml
 2. +1
  -1
    mq/Dockerfile
 3. +1
  -1
    pgsql/Dockerfile
 4. +1
  -1
    redis/Dockerfile

+ 3
- 3
docker-compose.yml Bestand weergeven

@@ -1,11 +1,11 @@
version: '3'
services:
pgsql:
image: gnuviech/pgsql:stretch
image: gnuviech/pgsql:buster
build: pgsql
redis:
image: gnuviech/redis:stretch
image: gnuviech/redis:buster
build: redis
mq:
image: gnuviech/mq:stretch
image: gnuviech/mq:buster
build: mq

+ 1
- 1
mq/Dockerfile Bestand weergeven

@@ -1,4 +1,4 @@
FROM debian:stretch
FROM debian:buster
LABEL maintainer "Jan Dittberner <jan@dittberner.info>"

RUN apt-get update \


+ 1
- 1
pgsql/Dockerfile Bestand weergeven

@@ -13,7 +13,7 @@ EXPOSE 5432
VOLUME /var/lib/postgresql/
COPY pg_hba.conf /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf
COPY startup.sh /srv/
HEALTHCHECK CMD pg_isready -d postgres
HEALTHCHECK CMD su postgres -c 'pg_isready -d postgres'

ENTRYPOINT ["dumb-init"]
CMD "/srv/startup.sh"

+ 1
- 1
redis/Dockerfile Bestand weergeven

@@ -1,4 +1,4 @@
FROM debian:stretch
FROM debian:buster
LABEL maintainer "Jan Dittberner <jan@dittberner.info>"

RUN apt-get update \


Laden…
Annuleren
Opslaan