This repository contains docker and docker-compose files to simulate the infrastructure required by gnuviechadmin components.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

123456789101112
  1. # gnuviechadmin docker
  2. This repository contains a docker-compose setup for infrastructure required by
  3. the gnuviechadmin tools.
  4. ## Build the docker images
  5. To build the docker images required by the gnuviechadmin tools run:
  6. ```
  7. docker-compose build
  8. ```