February 29, 2020 - March 29, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 2 revizí do master a 2 revizí do všech větví. Na master, 5 soubory se změnily a bylo zde 18 přidání a 7 odebrání.