old gnuviechadmin version that is not developed anymore
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jan Dittberner 658ffea8ee some pylint fixes (addresses #24) 12 lat temu
bin some pylint fixes (addresses #24) 12 lat temu
data some pylint fixes (addresses #24) 12 lat temu
doc - repository reorganisation 13 lat temu
gnuviechadmin some pylint fixes (addresses #24) 12 lat temu
gnuviechadmin.egg-info move config initialisation to gnuviechadmin.config 12 lat temu
.gitignore add PasteDeploy dependency, remove pudge dependency 12 lat temu
development.ini add a organization table (addresses #40) 12 lat temu
setup.cfg * some pylint fixes (addresses #24) 13 lat temu
setup.py add argparse as dependency (addresses #33) 12 lat temu
test.ini Enable logging in tests (fixes #21) 13 lat temu