1
0
Çatalla 0
old gnuviechadmin version that is not developed anymore
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
gnuviechadmin-historic/test.ini

29 satır
471 B

# Logging configuration
[loggers]
keys = root, gnuviechadmin
[handlers]
keys = console
[formatters]
keys = generic
[logger_root]
level = INFO
handlers = console
[logger_gnuviechadmin]
level = DEBUG
handlers = console
propagate = 0
qualname = gnuviechadmin
[handler_console]
class = StreamHandler
args = (sys.stderr,)
level = NOTSET
formatter = generic
[formatter_generic]
format = %(asctime)s,%(msecs)03d %(levelname)-5.5s [%(name)s] %(message)s
datefmt = %H:%M:%S